Υπεύθυνος Καταστήματος GR – THES (S8732983D8)
Posted in Other

Η θέση Υπεύθυνου Καταστήματος συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του καταστήματος του πελάτη μας  με το να διοικεί και να κατευθύνει τους εργαζομένους στη δημιουργία και διατήρηση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στη Διοίκηση της εταιρείας και θα έχει ως σκοπό την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος. Επιπλέον, έχει την ευθύνη αποτελεσματικής καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των εργαζομένων. Η θέση αυτή απαιτεί κριτική σκέψη και καινοτομική προσέγγιση, καθώς και πιστή παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εταιρίας. Παράλληλα, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των ενεργειών προώθησης και προβολής.

Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Καταστήματος περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Λειτουργεί με τη φιλοσοφία ότι “ο πελάτης έχει προτεραιότητα” ώστε να παρέχεται στους πελάτες εξαιρετική εξυπηρέτηση.
 • Αναπτύσσει σχέσεις με την τοπική κοινωνία και συμμετέχει στις τοπικές εκδηλώσεις.
 • Οργανώνει, αναγνωρίζει, επικοινωνεί και αναθέτει εργασίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ροή της λειτουργίας.
 • Χειρίζεται με αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια τα θέματα που προκύπτουν και διασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι εταιρικές αρχές και φιλοσοφία.
 • Εφαρμόζει τις ενέργειες προώθησης και προβολής.
 • Προωθεί την πώληση των προϊόντων.
 • Επιβεβαιώνει ότι τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες και οι κανονισμοί ασφαλείας.

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης του Υπευθύνου Καταστήματος, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing ή πτυχίο θεραπευτή/φυσικοθεραπευτή/αισθητικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως Υπεύθυνος Καταστήματος. Επιθυμητή η εμπειρία σε θέση Υπεύθυνου Κέντρου Αισθητικής / Spa
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής γλώσσας και MS Office
 • Άριστες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση & έμφαση στην ποιότητα
 • Εμπορικό πνεύμα
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Ικανότητα χειρισμού, διοίκησης, οργάνωσης και επίβλεψης προσωπικού.
 • Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ευχέρεια λόγου και ηγετικές δεξιότητες.
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εξεύρεση άμεσων λύσεων.
 • Δεξιότητες χειρισμού πολλαπλών καταστάσεων ταυτόχρονα.
 • Δεξιότητα προσαρμογής σε γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 • Ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα και να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις.
 • Ικανότητα να χειρίζεται αποτελεσματικά εμπιστευτικές πληροφορίες.

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της M.O μέσω email στο infothe@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish