Εξωτερικός Πωλητής B2B – GR (SR/3256532A)
Posted in Sales – Marketing – PR

H Manager’s Office, στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτη της με έδρα την Αθήνα, θα επιλέξει τον κατάλληλο/η, Εξωτερικό Πωλητή B2B στον κλάδο των ιατρικών αναλωσίμων.

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ενεργών πελατών, καθώς και ανάπτυξη πελατολογίου της ζώνης ευθύνης που θα του ανατεθεί
 • Ανίχνευση αναγκών του πελάτη
 • Επίτευξη προσωπικών και ομαδικών στόχων πώλησης
 • Επίλυση πελατειακών προβλημάτων και ανάπτυξη μακροχρόνιας επαγγελματικής σχέσης
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, ώστε να υπάρχει η γνώση διαθεσιμότητας των αποθεμάτων και να αποφευχθεί πιθανή έκθεση στον πελάτη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Έντονη προσωπικότητα και πωλησιακό προφίλ
 • Εμπειρίες διαχείρισης πελατών
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ηλικία 25-35

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Managers Office μέσω email στο hrdept@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish