Φοροτεχνικός – Λογιστής (AC909073-THGR)
Posted in Accounting – Finance

H Manager’s Office Hellas, στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτη της μεγάλο Φοροτεχνικό Γραφείο με έδρα την Θεσσαλονίκη, θα επιλέξει τον κατάλληλο/η, Φοροτεχνικό – Λογιστή

Ο πελάτης μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα Φοροτεχνικά Γραφεία στην Β. Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην Διοίκηση, θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα για:

 • Επίβλεψη- Έλεγχο λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη  Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων και προσωρινών δηλώσεων φόρων
 • Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων
 • Διεκπεραίωση φοροτεχνικών υποθέσεων
 • Σύνταξη- Επίβλεψη μισθοδοσίας

Απαραίτητα προσόντα:

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε ομοειδείς αρμοδιότητες σε λογιστικό γραφείο

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων λογιστικής διαχείρισης
 • Καλή γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας
 • Ηλικία άνω των 35 ετών
 • Κάτοχος ΙΧ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Παροχές:

 • Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων
 • Μισθός ανταγωνιστικός
 • Bonus
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Managers Office μέσω email στο infothes@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish