Μειώθηκε το κόστος εργασίας στην Κύπρο
Posted in NewsUncategorized

Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκε στην Κύπρο κατά 6,9%
σε ονομαστικές τιμές, το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Στην Ευρωζώνη το ωριαίο κόστος αυξήθηκε 0,9% και στην ΕΕ 1,2%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, η μέση μείωση του
κόστους εργασίας στην Κύπρο κατά 6,9%, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ,
προκύπτει από τη μείωση κατά 7,9% του μισθολογικού κόστους και 1,2% του μη μισθολογικού
κόστους.

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς, το συνολικό ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο μειώθηκε 3,3% στη βιομηχανία, έναντι μέσης αύξησης 0,7% στην Ευρωζώνη και 1,1% στην ΕΕ.

Στις κατασκευές το κόστος εργασίας μειώθηκε 3,4% στην Κύπρο, έναντι αυξήσεων 1,9% στην
Ευρωζώνη και 1,9% στο σύνολο της ΕΕ.

Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών το ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε στην Κύπρο 7,5% έναντι
αυξήσεων 1,3% στην Ευρωζώνη και 1,6% στο σύνολο της ΕΕ.

Για την Ελλάδα τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το τρίτο τρίμηνο του 2013, όπου το συνολικό μέσο
ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε 2,0%. Στους επιμέρους τομείς οι μειώσεις ήταν της τάξης του 5,1%
στη βιομηχανία, του 6,1% στις κατασκευές και του 2,9% στις υπηρεσίες.

Η εξέλιξη του μέσου ωριαίου συνολικού (μισθολογικού και μη μισθολογικού) κόστους εργασίας το
πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν σε ονομαστικές τιμές
στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το εξής: Κύπρος -6,9%, Ιταλία -0,1%,
Ισπανία +0,5%, Ολλανδία +0,7%, Βέλγιο +0,8%, Γερμανία +1,1%, Ισπανία +1,2%, Φινλανδία +1,2%,
Μάλτα +1,5%, Πορτογαλία +1,5%, Σλοβενία +2,5%, Λουξεμβούργο +2,8%, Αυστρία +3,0%,
Σλοβακία +3,3%, Εσθονία +6,8%, Λετονία +7,0%.

Manager’s Office Cyprus
HR Dept

 

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish