Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου – (PH 032/14)
Posted in Sales – Marketing – PR

H Manager’s Office, θα επιλέξει τον/την κατάλληλο/η Υπεύθυνο Ανάπτυξης Δικτύου,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Αναφέροντας σε Project Manager θα αναλάβει αρμοδιότητες ανάπτυξης δικτύου franchise institute & hammam


Αρμοδιότητες:

• Εφαρμογή marketing plan για το μητρικό και υπεύθυνος για όλο το δίκτυο

• Τήρηση και εφαρμογή διαδικασιών σε μητρικό καθώς και σε δίκτυο

• Υπεύθυνος για τις παράλληλες προωθητικές ενέργειες και την εφαρμογή αυτών

• Εποπτεία διαχείρισης πελατών με τα επικοινωνιακά εργαλεία του μητρικού και υπεύθυνος εφαρμογής σε όλο το δίκτυο

• Διαχείριση πελατών- leads (σε εκπαιδευτικό στάδιο)

• Ανάλυσης στατιστικών στοιχείων για τοποθέτηση, πορεία νέων προϊόντων κλπ

• Target marketing

• Client service-after sales(σε εκπαιδευτικό στάδιο)

• Cross selling(σε εκπαιδευτικό στάδιο)

• Υπεύθυνος για την πλήρη εκπαίδευση κάθε franchisee καθώς και την τήρηση των διαδικασιών


Προσόντα Υποψηφίου:

• Άριστα αγγλικά

• Πτυχίο ΑΕΙ ,ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο Εξωτερικού με κατεύθυνση Marketing – Sales

• Προϋπηρεσία απαραίτητη ή γνώση σε χώρους ευεξίας, spa, institutes κλπ

• Άριστη MS-OFFICE,επιθυμητή η γνώση CRM

• Αυξημένη διάθεση για εργασία και άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης συντονισμού εργασιών, management


Εξέλιξη:

Ο/η υποψήφιος θα ετοιμαστεί σε όλες τις διαδικασίες ώστε στο τέλος του 2014 να μπορεί να εξελιχτεί ως υπεύθυνος του τμήματος


Η εταιρεία προσφέρει:

• On the job training

• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

• Άριστες συνθήκες εργασίας

• Προοπτικές μόνιμης εξέλιξης σε ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Manager’s Office μέσω email στο hrdept@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish