Στρατηγική Marketing
Posted in Marketingservices

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής marketing είναι το επόμενο στάδιο ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου(business plan) ώστε η επιχείρηση να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει.

Σημαντικό αρχικά είναι να διαγνωστεί η υφιστάμενη κατάσταση SWOT και PEST Analysis(η διερεύνηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, των προβλημάτων και αναγκών σε σχέση με τους στόχους και τους ρυθμούς ανάπτυξης της, η οικονομική κατάσταση, το management και η οργάνωσης της – τα αποτελέσματα ενεργειών Marketing και Πωλήσεων – Know how, τεχνολογία - Νομικό πλαίσιο -Ανταγωνισμός – Προμηθευτές - Κανάλια διανομής – Πελάτες - Τελικοί καταναλωτές).

Κατόπιν να καθοριστούν οι πραγματικοί στόχοι.
Η Στρατηγική marketing είναι το σύνολο των κινήσεων και διαδικασιών σχετικά με τον προσανατολισμό της εμπορικής δραστηριότητας της. Το σύνολο των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για να μπορέσει να βελτιώσει ή να διατηρήσει πιο ισχυρά τη θέση της στην αγορά.
Για την υλοποίηση του σχεδίου, στρατηγική σημασίας είναι η επιλογή του συνεργάτη που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει.
Η σύγχρονη αντίληψη και η ευελιξία σε συνδυασμό με μόνο επιτυχημένη εμπειρία είναι ένα καλό μείγμα για να διερευνήσετε την Manager’s Office.

Marketing Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά