Οικονομικές Υπηρεσίες

Η συνέπεια, η ορθότητα, η διακριτικότητα και η πιστή εφαρμογή αποτελούν στην εποχή που διανύουμε αδιαπραγμάτευτες αξίες ως προς την εξυγίανση και διασφάλιση της Οικονομικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

Manager’s Office Το Οικονομικό Τμήμα της Manager’s Office και τα στελέχη της, με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, μπορούν να σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις οργάνωσης κσι αναδιοργάνωσης Λογιστικού σας τμήματος.

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

  • Αξιολόγηση υφιστάμενης πολιτικής και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας
  • Εξυγίανση των διαδικασιών και του τρόπου αποπεράτωσης
  • Βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής και της ροής εργασιών
  • • Προγραμματισμό των εργασιών βάσει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησής σας
  • Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού του λογιστηρίου σας και δόμηση των ρόλων του,

Η αγόρα γμωρίζει τη διαφορετικότητα και το επίπεδο της δουλείας μας

Οικονομικό

If you have another questions

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά