Εκπαίδευση- Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Εκπαίδευση- Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Η εκπαίδευση των στελεχών αποτελεί σημαντικό στοιχείο τόσο για την επαρκή ανάπτυξη της εταιρίας όσο και την δική τους ανάπτυξή. Η αναγκαιότητα ή η κατάρτιση πρέπει να είναι συνεχής για κάθε εταιρεία που θέλει να ακολουθεί τις εξελίξεις και να σεβαστεί την ταυτότητά της στην αγορά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εταιρείες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να διακρίνουν τα στελέχη τους:

 • Το επίπεδο τους και ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυναμική τους στη δομή και την ανάπτυξη της εταιρείας
 • Τις Πραγματικές ανάγκες εκπαίδευσης
 • Την κατάλληλη μεθοδολογία κατάρτισης

Ο ρόλος της Manager’s Office σε θέματα εκπαίδευσης για εταιρείες που προσπαθούν μόνιμα να εξελίσονται, είναι στρατηγική.

Επενδύσαμε εδώ και πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς πιστεύουμε αληθινά ότι και οι δύο είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των πελάτών μας.

 • We establish and develop all company’s departments, in a way that can provide us the exact image of each executives evolution.
 • We have professional HR Services, which can show us the evolution of each executive inside the company.
 • We are interested for each executive’s opinion as the relationship between trainer and trainee is a two-way relationship that forms the training program together.
 • We are focused in the implementation of training in executives everyday business life by constantly controlling them, in order to correct the way that they used to work and which are not the proper ones.

We invested many years now in training and development of human resource as we truly believe that they are both essential for our company.

Evaluate the era, the evolutions and find out with us your strategic choices in training issues.

Σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Project Management
 • Time – Stress Management
 • Risk Management
 • Mobile Marketing
 • Sms Marketing
 • Blue tooth Marketing
 • Η νέα διάσταση της ηγεσίας
 • Διαδικασίες και σημαντικότητα
 • Αρχές & Ικανότητες Αποτελεσματικής Διοίκησης
 • Η νέα διάσταση της Ηγεσίας
 • Η νέα διάσταση της Ηγεσίας
 • Παρακίνηση & Ενδυνάμωση,
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • Marketing E-Shop
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • Management Skills for Newly Appointed Managers
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • Human Resources Management for HR
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • Business Firm
 • Principals of Capabilities of the Right Management
 • Successful presentations
 • Business Plan.
 • Marketing Plan
 • Business English
 • Marketing and Advertisement
 • Industrial Marketing
 • Human Resource Management
 • Τύποι συμπεριφόρας και αποτελεσματικη επικοινωνία
 • Βασικές αρχές για νεους Managers
 • Franchise
 • Emotional Intelligence
 • ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 • Ικανότητες διαπργματεύσης
 • Segmentation Manager
 • Αρχές και Ικανότητες Αποτελεσματικής Διοίκησης
 • Effective Management
 • Η Διαδικασία της Διοίκησης
 • Leader
 • Ρόλοι, Συμπεριφορά και Στυλ Διοίκησης
 • Διοικητικές Ικανότητες για Όλους
 • Διαχρονικές Αξίες για Αποτελεσματική Διοίκηση
 • Παραγωγικότητα - Σχέσεις - Ποιότητα
 • Οι 3 Βασικές Περιοχές της Διοίκησης
 • Καθορισμός στόχων - Επίλυση Προβλημάτων - Επικοινωνία
 • Η νέα διάσταση της Ηγεσίας – Παρακίνηση και Ενδυνάμωση
 • Ο ρόλος του Ηγέτη
 • Συναισθήματα και Αποτελέσματα
 • Business Culture
 • Κατανόηση και Αξιοποίηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Η Συναισθηματική Διάσταση της Ηγεσίας
 • Οι Περιοχές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Στυλ Ηγεσίας
 • Πότε Ενδείκνυται η Υιοθέτηση του κάθε Στυλ Ηγεσίας
 • The Leader’s Styles and the Configuration of Company’s Culture
 • Ways to Enforce and Motivate Co-operatives
 • Trust Development-Acceptance
 • Devotion-Commitment
 • Critics management
 • Αναγνώριση – Επιβράβευση
 • Παρακίνηση για Συνεχή Ανάπτυξη & Βελτίωση
 • Δόμηση Εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής,
 • Τεχνικές Προώθησης βάσει του μοντέλου Σύμβουλος Πωλήσεων
 • Δόμηση του Τμήματος Service βάσει προτύπου ISO,
 • Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων πριν και μετά τη συνεργασία,
 • Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Δικτύου των σημείων Πώλησης,
 • Εταιρικό Reporting System,
 • Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού
 • HRM Γενικά – Διαφορές με το Personnel Management
 • Οι Περιοχές μέσα από τις οποίες αναπτύσσεται το HRM (Οργάνωση, Ανάπτυξη, Διοίκηση Απόδοσης)
 • Η Οργάνωση των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάλυσης της Οργανωτικής Δομής
 • Description of Employees Duties
 • Στρατολόγηση και η Επιλογή
 • Δομή του Bonus System
 • Η Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εμπόδια-Σφάλματα στην Επικοινωνία» .Η επικοινωνία στον εργασιακό χώρο,
 • Η σημασία της ομάδας στον εργασιακό χώρο,
 • Η σημασία της επαγγελματική ικανοποίηση για το άτομο και τον οργανισμό,
 • ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Σεμινάρια Οικονομικών

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Φορολογία Φυσικών & Νομικών προσώπων
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική(Γενική Λογιστική –Φορολογία Εταιριών)
 • Logistic Management
 • Μισθοδοσία-Εργατικά –Ασφαλιστικά
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Διαχείριση Οικονομικού Κινδύνου - Financial Risk Management
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων.
 • Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού
 • Cost reduction

Σεμινάρια Πωλήσεων & Marketing

 • Negotiation Management & Handling Objections
 • Coaching
 • Crisis, Management
 • CRM Customer Relationship Management
 • Η σημασία της ομάδας στον εργασιακό χώρο,
 • Παραγγελιοληψία
 • After Sales
 • Customer Care
 • Παραγγελιοληψία
 • Cross Selling
 • Οργάνωση Λιανικής – Retail
 • Χονδρική Πώληση
 • B2B Sales
 • B2C Sales
 • B2D Sales
 • ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 • Merchandising/ Sales force
 • Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών
 • Το Μοντέλο Πωλήσεων «PAYBACK»,
 • Customer Care
 • Γλώσσα Σώματος
 • Sales & Internet
 • Αύξηση πωλήσεων μέσω Internet
 • Ανάπτυξη Πελατοκεντρικής Κουλτούρας στις Πωλήσεις
 • Συμβουλευτική πώληση στη λιανική
 • Συμβουλευτική πώληση στην χονδρική
 • 9 προσωπικότητες πελατών λιανικού εμπορίου –αναγνώριση και διαχείριση
 • 11 Τεχνικές δραστικής πώλησης,
 • Φιλοσοφία και πρακτική επιθετικότητας,
 • Τεχνικές αντιμετώπισης αντιρρήσεων πελατών,
 • Sales Methods
 • Customer Satisfaction CSI
 • Key Account
 • Management Skills,
 • Marketing Skills,
 • Custom.Οι διαδικασίες Πώλησης Αυτοκινήτων σε ένα Ολοκληρωμένο Συγκρότημα (ΟΣ) (Προχωρημένο – Διοίκηση Πωλήσεων ),
 • Custom. Διαδικασίες διαχείρισης του Φαρμακοποιού
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη Λιανικής σε Έπιπλα,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη Χονδρικής σε Έπιπλα
 • • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη Χονδρικής σε Ηλεκτρολογικό Υλικό,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε software,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε web design,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε Courier,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε Security Services
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε Catering,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε Logistics
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε Γραφικές Τέχνες
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε Διαφημιστικές εταιρείες
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B σε είδη ατομικής προστασίας,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη B2B για Μεταφορική εταιρία,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη Χονδρικής σε Συμπληρώματα Διατροφής,,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη Χονδρικής σε Αξεσουάρ Αυτοκινήτου,
 • Custom. Τρόποι και διαδικασίες διαχείρισης Πελάτη Χονδρικής σε Βιομηχανικά Είδη
 • Custom Winner(Θέατρο πωλήσεων),
 • Custom. Οι 2΄΄Μαγικές ΄΄Λέξεις - Διαφοροποίηση - Ικανοποίηση,
 • Custom.΄΄Sex΄΄(Θέατρο πωλήσεων)-καθημερινές διαδικασίες και η ταύτιση τους με την πώληση

HR & Training Direction

If you have another questions

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά