Ανάλυση Ανταγωνισμού
Posted in Marketingservices

Κάθε επιχείρηση με την είσοδο της σε νέα αγορά έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα για τα οποία υπάρχουν διαφορετικές αιτίες οι οποίες τα προκαλούν.
Ένας βασικός λόγος που μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση σε αποτυχία ή σε στασιμότητα είναι και η ανταγωνιστικότητα της με τις άλλες επιχειρήσεις ίδιου αντικείμενου και η μη αναγνώριση εξαρχής του ανταγωνισμού προκειμένου να υπάρχει στρατηγική ανέλιξης
Μια ανάλυση Ανταγωνισμού από την Manager’s Office μπορεί να σας υποστηρίξει σε διαδικασίες:

  • Κατανόησης του τρόπου με τον οποίο αξιολογούν οι νυν και οι υποψήφιοι πελάτες σας τον ανταγωνισμό
  • Εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων των ανταγωνιστών σας
  • Μηχανισμούς για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ανταγωνιστικών στρατηγικών στην αγορά-στόχο σας

Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης του ανταγωνισμού πρέπει να βασιστούμε στα ακόλουθα:

  • Έρευνα
  • Πηγές πληροφόρησης σχετικά με τον ανταγωνισμό
  • Ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις τάσεις τους
  • Καθορισμός της δικής σας ανταγωνιστικής θέσης• Καθορισμός της δικής σας ανταγωνιστικής θέσης

Και μετά από την ανάλυση πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων του.
Η Manager’s Office είναι εξειδικευμένη και αμιγώς εταιρία Marketing και δίδει υπηρεσίες στον τομέα αυτό σε κάθε μορφής επιχείρηση από το 1961 (εμπορική, παραγωγική, εξαγωγική, υπηρεσιών).
Κάθε συνεργασία με την Manager’s Office σε υπηρεσίες marketing εντάσσεται αυστηρά σε λογική win- win και μόνο, καθώς το επόμενο βήμα για εμάς είναι η ανάπτυξη σας

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά