Buyer (PS9982D622GR)
Posted in Other

H Η Manager’s Office, στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτης της με έδρα Περιστέρι(δίπλα στην Εθνική), θα επιλέξει το κατάλληλο/η, στέλεχος προμηθειών ως Buyer για να υποστηρίξει μεγάλη εταιρία στον κλάδο Ιατρικών Αναλωσίμων.

 

Αναφέροντας στην Γενική Διεύθυνση, θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα:

  • Έλεγχο αποθήκης  για αποθέματα προϊόντων,
  • Επικοινωνία με νυν προμηθευτές και εύρεση νέων και διαχείριση αυτών
  • έλεγχο ποιοτικό  και ποσοτικό των εμπορευμάτων,

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ξένου πανεπιστημίου
  • άριστη γνώση Αγγλικών
  • επιθυμητά Γερμανικά
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
  • Ηλικία 26 – 35
  • λογιστική αντίληψη από δελτία αποστολής ή τιμολόγια

 

Παροχές:

Άρτια προϊοντική εκπαίδευση

Ανέλιξη εντός οργανογράμματος εταιρίας

Μισθός

Ασφάλιση ΙΚΑ

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Managers Office μέσω email στο ma@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά