Τα 20 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα
Posted in NewsUncategorized

Η επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών, αλλά και η κατάρριψη ενός νέου ιστορικού ρεκόρ σε επίπεδο 9μήνου (20 δις ευρώ) συνθέτουν ένα σκηνικό αντιθέσεων και αντίρροπων δυνάμεων γύρω από το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, κατά την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2013.

Τα πετρελαιοειδή προϊόντα προσθέτουν δυναμική στο σύνολο των εξαγωγών, την ώρα που οι ισχυρές αντοχές που επιδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα αντισταθμίζουν τις πιέσεις στους υπόλοιπους κλάδους, με το ελαιόλαδο και τα φρούταλαχανικά να ξεχωρίζουν, ενώ οι Εφοδιασμοί Πλοίων ξεπερνούν σε αξία εξαγωγών το άθροισμα εξαγωγών σε κορυφαίες αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) κατά τη δημοσιοποίηση της οποίας η Πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη δήλωσε τα εξής: «για πρώτη φορά οι ελληνικές εξαγωγές ξεπέρασαν τα 20 δις από τους 9 πρώτους μήνες ενός έτους. Και για φέτος, η Ελλάδα θα πρέπει να προσδοκά ένα νέο ιστορικό εξωστρέφειας στα επίπεδα των 28 δις ευρώ, ή σχεδόν 15% του ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο, η ενίσχυση των πιέσεων σε πολλούς τομείς της οικονομίας, δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς και εφησυχασμό. Σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον, όπου ακόμα και κορυφαίες εξαγωγικές οικονομίες, όπως η Γερμανία, αντιμετωπίζουν μειωμένες εξαγωγές, διαρκούσης της βαθιάς ύφεσης στην εγχώρια αγορά και με προβλέψεις ισχνής ανάκαμψης από τη νέα χρονιά, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα δημιουργήσουν πλεονάσματα και στις προοπτικές της εξωστρέφειας στη χώρα.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε, η εκτίναξη της αξίας των εξαγωγών που συνδέονται με τους Εφοδιασμούς Πλοίων και ταυτόχρονα αποδεικνύουν τα ωφελήματα προς αξιοποίηση της ελληνικής οικονομίας, από την ανάδειξη της χώρας σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Το ζητούμενο είναι οι προοπτικές αυτές να υποστηριχθούν από επενδύσεις στην ελληνική παραγωγική μηχανή και στον ιστό παραγωγικού δυναμικού. Σε διαφορετική περίπτωση, η ένταση των πιέσεων στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας θα ενταθούν και θα εκλείψει η ευεργετική επίδραση των ιστορικών επιδόσεων εκ μέρους των Ελλήνων Εξαγωγέων στην ανάσχεση των υφεσιακών φαινομένων και τη θεμελίωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα, με επίκεντρο την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα».

Με βάση την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, στην περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2013, συντηρούνται οι πιέσεις στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, με αποτέλεσμα η αύξηση των εξαγωγών να περιορίζεται στο 4,9% (στα 20.582 εκ. ευρώ, από 19.619,9 εκ. ευρώ του 9μηνου του 2012), έναντι ποσοστών αύξησης 5,4% στο α’ εξάμηνο του έτους.

Μάλιστα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών διατηρείται το αρνητικό πρόσημο στην πορεία εξέλιξης των εξαγωγών και στο 9μηνο του 2013 καταγράφεται υποχώρηση κατά 2,3% (ήτοι κατά 283 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το 9μηνο του 2012).

Ο χάρτης των εξαγωγών

Σε ότι αφορά τις γεωγραφικές περιοχές, αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές κατά 4,2% προς τις 27 χώρες της ΕΕ, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση κατά 10,3% προς τις χώρες της ΕΕ(15) και που υπερκάλυψαν τη μείωση των εξαγωγών κατά -9,1% προς τις χώρες της Νέας Διεύρυνσης. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ευρωζώνης εμφανίζουν αύξηση κατά 4,3%.

Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο εννιαμήνου, παρατηρείται πτωτική πορεία των εξαγωγών προς γεωγραφικές περιοχές που απορροφούν αξιοσημείωτο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών, όπως οι χώρες των Βαλκανίων (-5,8%) και η Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (-1,5%), ενώ αντίθετα σημαντική άνοδος προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, κατά 27,5%.

Μεικτές τάσεις καταγράφονται προς γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο όγκο εξαγωγών. Ανά μερίδιο στις συνολικές εξαγωγές, αναφέρεται η μείωση προς τις χώρες της Β.Αμερικής (-2,4%), η αύξηση προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) (+3,5%,), η μεγάλη μείωση προς τη ΝΑ Ασία (-34,7%), η σημαντική αύξηση προς την Κίνα (35%), οι μειώσεις προς τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία) κατά -2,7%, προς τις χώρες της Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) κατά -37,6% και την Ινδία κατά -17,3% και η μεγάλη αύξηση προς τη Λατινική Αμερική κατά 125,4% .

Σε ότι αφορά νέες εισόδους στην κατάταξη των 100 κορυφαίων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, ξεχωρίζουν: το Ομάν (με 27,9 εκατ. Ευρώ, στην 64η θέση), οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (με 16,2 εκατ. Ευρώ στην 72η θέση), η Θέουτα (Αυτόνομη περιοχή της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική, με 15,6 εκατ. Ευρώ στην 73η θέση), η Αγία Ελένη και οι Εξαρτήσεις της (με 12,6 εκατ. Ευρώ στην 75η θέση), το Περού (με 11,6 εκατ. Ευρώ στην 79η θέση), η Σενεγάλη (με 7,6 εκατ. Ευρώ στην 89η θέση) και η Αργεντινή (με 7,2 εκατ. Ευρώ στην 92η θέση).

Οι 20 Κορυφαίες Αγορές για τα ελληνικά προϊόντα στο 9μηνο του 2013

1 Τουρκία

2 Ιταλία

3 Γερμανία

4 Βουλγαρία

5 Κύπρος

6 Γιβραλτάρ

7 Εφοδιασμοί πλοίων με Τρίτες χώρες

8 Ην. Βασίλειο

9 Η Π Α

10 Λιβύη

11 ΠΓΔΜ

12 Γαλλία

13 Εφοδιασμοί πλοίων με χώρες ΕΕ

14 Ρουμανία

15 Αίγυπτος

16 Ισπανία

17 Λίβανος

18 Κίνα

19 Ολλανδία

20 Ισραήλ

Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική άνοδος προέρχεται από τις αυξήσεις των εξαγωγών των καυσίμων κατά 16,5% και των αγροτικών προϊόντων κατά 6,4%, οι οποίες υπερκάλυψαν τις μειώσεις των εξαγωγών στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες (πρώτες ύλες -12,8%, βιομηχανικά προϊόντα -4,2% και Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες -8,9%).

Σε ότι αφορά την κατάταξη των 20 κορυφαίων προϊόντων, ξεχωρίζει η μεγάλη άνοδος του παρθένου ελαιολάδου στην 3η θέση (από την 14η το 2012), η ενίσχυση των εξαγωγών προϊόντων αλουμινίου (κράματα, φύλλα κτλ.), η αναρρίχηση των τσιγάρων στην 13η θέση (από την 20η το 2012) και η είσοδος στην πρώτη 20άδα των λαδιών από πετρέλαιο, αν και πέρυσι στην ίδια περίοδο δεν καταγράφονταν καν μεταξύ των 100 πρώτων εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας.

Άλλες νέες είσοδοι στην κατάταξη, αφορούν ελαιόλαδα χαμηλότερης ποιότητας από το παρθένο (στις θέσεις 68 και 72), χυτά τεχνουργήματα (51η θέση), πλοιάρια αναψυχής (77η θέση), τα σνακ από καρπούς φρούτων και ξηρούς καρπούς (στις θέσεις 87 και 100), τα ζαχαρώδη προϊόντα (93η θέση), ο χρυσός (91η θέση), τα νήματα από βαμβάκι (96η θέση) και τα γυναικεία φορέματα (98η θέση).


Τα 20 πιο εξαγώγιμα προϊόντα στο 9μηνο του 2013

1 Ορυκτέλαια πετρελαίου

2 Φάρμακα, για λιανική πώληση

3 Παρθένο λάδι

4 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, > 0,2mm

5 Ψάρια, νωπά ή διατηρημένα

6 Εμπιστευτικά προϊόντα

7 Σωλήνες κάθε είδους

8 Λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

9 Τυριά

10 Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα

11 Κράματα αργιλίου

12 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο <0,2mm

13 Τσιγάρα

14 Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά

15 Είδη από γουνοδέρματα

16 Πολυπροπυλένιο

17 Ηλεκτρική ενέργεια

18 Καπνα χωρις αφαιρεση των μισχων

19 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο

20 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών


Οι εισαγωγές

Σε ότι αφορά στις εισαγωγές για το πρώτο εννιάμηνο του 2013, καταγράφεται συνέχιση των πτωτικών τάσεων και νέα υποχώρηση κατά -3,9%, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 34.623,3 εκ.€ έναντι 36.050,7 εκ.€ στο αντίστοιχο εννιάμηνο του 2012, εξαιτίας της συνέχισης της ύφεσης και της μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι λόγω της συνέχισης των αυξητικών τάσεων (4.9%) των εξαγωγών και της συνεχιζόμενης πτώσης (-3.9%) των εισαγωγών ενισχύεται η τάση περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος σε 14.050,3 εκ.€ από 16.430,8 εκ.€ στο εννιάμηνο του 2012, ήτοι μείωση κατά 14,5%.

Marketing Dept

 

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish