Μηχανικός Πωλήσεων MES-435388K
Posted in Engineering

Αναζητάμε Μηχανικό Πωλήσεων για  μία από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Αττική(Έδρα Πειραιάς)με αυτοματισμούς  για να ενσωματωθεί σε ένα πολύ οργανωμένο τμήμα πωλήσεων .

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται πελάτες, να ακολουθεί διαδικασίες και να δίνει αξιόπιστα reports στην διοίκηση. Σκοπός είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις μέσα από την ικανοποίηση των πελατών.

Αναγκαία προσόντα σχετικά με την Θέση:

 • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • άριστη γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • εμπειρία στις πωλήσεις τρία(3) έτη
 • ευελιξία στη διαχείριση πελατών

Αρμοδιότητες:

 1. Ανάπτυξη πελατολογίου (εύρεση νέων πελατών),
 2. Παρουσίαση λύσεων,
 3. Καταγραφή αναγκών,
 4. Υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων,
 5. Follow up
 6. Δυνατότητα διαπραγματεύσεων
 7. Account management
 8. Υψηλό επίπεδο οργάνωσης

Παροχές

 • Εργασία σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρό πακέτο αποδοχών

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να  αποστείλετε το βιογραφικό  σας άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Managers Office Hellas μέσω email στο ma@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά