Στρατηγική Marketing
Posted in Μόνο Εφαρμογή

Every business needs a marketing strategy; however, creating one from scratch is easier said than done. That might explain why some companies cut corners on strategic planning and treat marketing like a cost center that eats investment to produce collateral, instead of a revenue driver that connects business with consumers and takes responsibility for growth.

To start, let’s dive into how to create a marketing plan and then take a look at what a high-level marketing plan has inside.

  • Business Initiatives
  • Customer Analysis
  • Competitor Analysis
  • SWOT Analysis
  • Budget
  • Marketing Channels

Ο τομέας εφαρμογής μας παρέχει μια σειρά λύσεων, βασισμένων στον προϋπολογισμό σας, για να εξασφαλίσετε βιώσιμη αλλαγή και συνεχόμενη βελτίωση στην επιχείρησή σας.

Manager’s Office Team

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά