Εργοταξιάρχης-Πολιτικός Μηχανικός (ΕRG 32439922)
Posted in Engineering

H Manager’s Office Hellas στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτη της, μεγάλη Κατασκευαστική Εταιρία με έδρα την  Αθήνα, αναζητά  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΕRG 32439922)

Ο υποψήφιος θα αναλάβει καθήκοντα Εργοταξιάρχη, θα αναφέρεται απευθείας στον Τεχνικό Διευθυντή  του Έργου και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και επίβλεψη του συνόλου του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ως προς τον προϋπολογισμό και τα χρονοδιαγράμματα.

Περιγραφή καθηκόντων

• Γενικός επί τόπου του έργου υπεύθυνος των έργων

• Συντονισμός και καθοδήγηση μελετητών εφαρμογής όπου απαιτείται

• Διαχείριση αλλαγών

• Σύνταξη και αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού

• Δημοπράτηση υπεργολαβιών και εισήγηση ανάθεσης

• Καθοδήγηση και συντονισμός υπεργολάβων σε συνεννόηση με τον κύριο του Έργου

• Έλεγχος και έγκριση επιμετρήσεων, λογαριασμών και πιστοποιήσεων

• Υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο της κατασκευής

• Υπεύθυνος για την οργάνωση του εργοταξίου

• Μέριμνα προμήθειας υλικών υποχρέωσης του κυρίου του Έργου

Απαιτούμενα προσόντα

• Απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία οκτώ έως δέκα ετών σε κτιριακά έργα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού η ισοδύναμο

• Άριστη ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

• Άριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ(προγραμμάτων Microsoft Office, MS Project)

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• Γνώση χειρισμού του προγράμματος AutoCAD θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Manager’s Office μέσω email στο  infoath@managersoffice.gr σημειώνοντας  τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish