Quality Assurance Manager – GR
Posted in ProductionTop ManagersΘέσεις Εργασίας

H Manager’s Office, στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτης της μία από τις κορυφαίες εταιρίες σε Γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ελλάδα , θα επιλέξει τον κατάλληλο/η,QA. QUALITY ASSURANCE MANAGERΚΟΡΙΝΘΟΣ (3HD99278H)

Λίγα Λόγια για τον πελάτη μας

Ο πελάτης μας  είναι από της ηγετικές εταιρίες σε γαλακτοκομίκα.

Με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής γιαουρτιού ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα. Με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο των εξαγωγών και στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης επενδύει τόσο στο προϊόν όσο και στην πελατειακή σχέση και στην ικανοποίηση του πελάτη.

Επενδύει σε κάθε νέο συνεργάτη και προσπαθεί να τον αναδείξει στο οργανόγραμμα της. 

Αναφέροντας στην Διεύθυνση Εργοστασίου , θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα:

 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει τις διαδικασίες και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.
 • Εξασφαλίζει ότι οι πρακτικές εργασίας προσαρμόζονται στις ρυθμιστικές απαιτήσεις προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη προϊόντων σε όλη την εταιρεία.
 • Εξασφαλίζει τη συντήρηση των ποιοτικών επιπέδων ώστε να ευθυγραμμίζονται με τα καθιερωμένα ποιοτικά πρότυπα σε όλη την εταιρεία.
 • Διαχειρίζεται έκτακτα συμβάντα, μη συμμορφούμενες καταστάσεις και παράπονα πελατών / καταναλωτών.
 • Εξασφαλίζει ότι η διαχείριση των Οικονομικών Πόρων του προϋπολογισμού για το τμήμα τoυ υλοποιούνται με πρακτικές που πιστοποιούν διαφάνεια και αξιοπιστία.
 • Παρακολουθεί το κύκλωμα το γάλακτος για να σωστή ένταξη του στην λογιστική αποθήκη
 • Προγραμματίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου.
 • Ελέγχει τη παραγωγική διαδικασία και προχωρά σε παύση αυτής, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθούν αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων εκτός προδιαγραφών και να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
 • Επιβλέπει την τήρηση των κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής, επιλύει προβλήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στην παραγωγή, στους χώρους του εργοστασίου και των αποθηκών. 
 • Παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία, τις διεθνείς εξελίξεις και εισηγείται αναλόγως.
 • Είναι υπεύθυνος στις επιθεωρήσεις πελατών ή αρμόδιων ελεγκτικών φορέων (ΕΦΕΤ κλπ).
 • Κάνει εσωτερικούς ελέγχους (audits), όπου καταγράφει και αξιολογεί τις δραστηριότητες σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων – εφαρμόζει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας της εταιρείας.
 • Συμμετέχει στον σχεδιασμό νέων δοκιμών και προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα:

Γνώσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας ή Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου με ειδικότητα Τεχνολογία Τροφίμων ή ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων.
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στην Αναλυτική Χημεία, Χημεία Τροφίμων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

Τεχνική – Επαγγελματική Εμπειρία:

 • 5 χρόνια σχετικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων, από τα οποία 2 σε θέση προϊσταμένου.
 • Καλή γνώση νομοθεσιών και διαδικασιών σχετικά με την ποιότητα τροφίμων.
 • Εκτενή Γνώση Συστημάτων Ποιότητας (ISO:9001, ISO:14000, IFS, FSSC, κλπ)

Επαγγελματικές Ιδιότητες:

 • Δυνατότητα να διερευνά και να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν με τον βέλτιστο τρόπο.
 • Δυνατότητα να καθοδηγεί, να εκπαιδεύει και να παρακινεί το προσωπικό.
 • Ικανότητα αξιολόγησης προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων.

Παροχές:

-Μισθός έως 2000€

-Ανέλιξη εντός οργανογράμματος εταιρίας

Bonus απόδοσης βάση στόχου

-Εργασία σε μεγάλη εξελισσόμενη εταιρία Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Manager’s Office μέσω email στο hr@managersoffice.net  σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish