Υπεύθυνος Παραγωγής – Αποθήκης (PMWH898762)
Posted in logisticsProduction

H Manager’s Office Hellas, στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτη της με έδρα την Αθήνα, θα επιλέξει τον κατάλληλο/η, Υπεύθυνο Παραγωγής – Αποθήκης

Ο πελάτης μας είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο Συστημάτων Σκίασης, με εταιρικά καταστήματα, εξαγωγές, χονδρική.

Αρμοδιότητες:

 

·    Παρακολούθηση εργασιών και ομαλή λειτουργία τμημάτων Παραγωγής, Αποθήκης και δρομολογίων παραδόσεων εμπορευμάτων σε καταστήματα συνεργατών

·    Τεχνική ανάλυση παραγόμενων συστημάτων και σύνθεση συνταγών παραγωγής

·    Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού – εξωτερικού επί τεχνικών θεμάτων

·    Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοκινήτων τμήματος

·    Αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού τμημάτων ευθύνης

·    Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εκπαίδευση σε νέα προϊόντα

·    Δυνατότητα συμμετοχής

o   Στην Παραγωγή ως χρήστης εργαλείων-μηχανημάτων

o   Στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για ενημέρωσή τους επί θεμάτων ευθύνης του

o   Στο τμήμα Τοποθετήσεων ως τεχνική υποστήριξη (προτάσεις επί σχεδίου προς πελάτες, επί τόπου επίσκεψη στο έργο)

 

Απαραίτητα Προσόντα:

·          Πτυχίο Μηχανολόγου  Τ.Ε.Ι. –  Τ.E.E. ή ισοδύναμο (όχι υποχρεωτικά)

·          Ευχέρεια σε MS-OFFICE, Αγγλικά, AutoCAD (όχι υποχρεωτικά)

·          Ικανότητες επικοινωνίας, διοίκησης, και συντονισμού εργασιών

·          Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, ή άλλη, ως εργαζόμενος ή συμμετέχων σε

διαδικασίες – αλυσίδα Συναρμολόγησης – Παραγωγής

Παροχές:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Προοπτικές μόνιμης εξέλιξης σε ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Managers Office μέσω email στο ma@managersoffice.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
en_USEnglish