Πωλήσεις Εξωτερικού
Posted in ΠΩΛΗΣΕΙΣservices

Σας προτείνουμε να αναλάβουμε εμείς για εσάς, την ανάπτυξη των πωλήσεων σας σε ξένες αγορές υπεργολαβικά (outsource) από την έδρα της εταιρία μας

Με μηναίο κόστος όσο ένας επαγγελματίας εξειδικευμένος export assistant, μπορούμε να αναλάβουμε για λογαριασμό σας:

Μπορούμε να αναλάβουμε για λογαριασμό σας

  • Ανάλυση ξένων αγορών,
  • Εύρεση υποψηφίων πελατών,
  • Επέμβαση σε marketing tools (web site, email campaign κλπ),
  • Τοποθέτηση ή αναβάθμιση export assistant,
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων με υποψήφιο πελατολόγιο σε χώρες στόχους,
  • Έρευνα ανταγωνισμού,
  • Προσέγγιση υποψηφίων πελατών,

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του έργου, μόνο με την προϋπόθεση ότι μπορούμε να το εκτελέσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής της υπηρεσίας.

Sales & Marketing Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά