Δρομολόγηση Δικτύου πωλήσεων
Posted in ΠΩΛΗΣΕΙΣservices

Manager’s Office σας προτείνει να εξετάσετε αν διατηρείτε μεγάλο δίκτυο πωλήσεων τη Δρομολόγηση Πωλητών.

Κάθε σύγχρονη εταιρία με δίκτυο πωλήσεων η οποία κινείται με λογική ανάπτυξης, εφαρμόζει τεχνικές Δρομολόγησης οι οποίες αποκεντρώνουν τις διαδικασίες, και υποστηρίζουν τα στελέχη της.

Τι χρειαζόμαστε για να οργανώσουμε τη δική σας Δρομολόγηση:

  1. Μηχανογράφηση CRM,ERP
  2. Στοιχειά για το δρομολόγιο των πωλητών που ήδη ακολουθείτε,
  3. Τους ενεργούς σας πελάτες,
  4. Στοιχειά για το υποψήφιο πελατολόγιο σας,

Με τη σωστή Δρομολόγηση επιτυγχάνουμε:

  • ΄΄φθηνό΄΄ δρομολόγιο χωρίς άσκοπες μετακινήσεις,
  • σωστή παρακολούθηση του πελάτη,
  • γνώση προγράμματος του κάθε πωλητή για διορθωτικές κινήσεις,
  • εύκολη αλλαγή πωλητή σε διορθωτικές κινήσεις των ζωνών ευθύνης,
  • διεύρυνση πελατολογίου καθώς η δρομολόγηση μας καθοδηγεί και μας υποδεικνύει τις περιοχές όπου υπάρχουν υποψήφιοι πελάτες.

Υιοθετήστε πλέον τη σύγχρονη ταχτική:

Ανακαλύπτω την ανάγκη μου, αξιολογώ και συνεργάζομαι με εξειδικευμένους σε ΄΄κομμάτια΄΄ που είναι σημαντικά για την επιχείρηση μου.

Sales & Marketing Department

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά