Στρατηγική Marketing
Posted in Μόνο Εφαρμογή

Effective marketing starts with a considered, well-informed marketing strategy. A good marketing strategy helps you define clear, realistic and measurable marketing objectives for your business.

Your marketing strategy affects the way you run your business, so it should be planned and developed in consultation with your team. It is a wide-reaching and comprehensive strategic planning tool that:

  • describes your business and its products and services
  • explains the position and role of your products and services in the market
  • profiles your customers and your competition
  • identifies the marketing tactics you will use
  • allows you to build a marketing plan (the tactics to deliver) and measure its effectiveness.

A marketing strategy sets the overall direction and goals for your marketing, and is therefore different from a marketing plan, which outlines the specific actions you will take to implement your marketing strategy. Your marketing strategy could be developed for the next few years, while your marketing plan usually describes tactics to be achieved in the current year.

Ο τομέας εφαρμογής μας παρέχει μια σειρά λύσεων, βασισμένων στον προϋπολογισμό σας, για να εξασφαλίσετε βιώσιμη αλλαγή και συνεχόμενη βελτίωση στην επιχείρησή σας.

Manager’s Office Team

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά