ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ MIDDLE LEVEL MANAGEMENT ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Posted in HR Servicesservices

Οι περισσότερες επιχειρήσεις ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες αγορές, συνεχίζουν να ακολουθούν παραδοσιακές διαδικασίες ανάπτυξης και επομένως στελέχωσης τους.

Η Manager’s Office είναι η μόνη εταιρία ανάπτυξης εφαρμοσμένου marketing & management MIDDLE LEVEL MANAGEMENT EXECUTIVES και ουσιαστικά έχει ταυτιστεί με την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Το προσωπικό στο επίπεδο αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό καθώς middle level στελέχη αναζητούνται για δύο(2)βασικούς λόγους:

Για να καλύψουν, βάση στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης (εφαρμογής διαδικασιών) ανάγκες στο οργανόγραμμα μιας εταιρίας

Για να καλύψουν ρόλους που αφορούν την εξέλιξη μίας εταιρείας, η οποία κινείται περισσότερο με βάση το ένστικτο και τις συγκυρίες και λιγότερο με στρατηγική και διαδικασίες.

Και στις δύο(2) περιπτώσεις η συνεργασία με ένα φορέα πραγματικής υπεραξίας σε θέματα σύστασης middle level στελεχών όπως η Η Manager's Office, είναι τόσο σημαντική όσο και ενδεχόμενη επίτευξη της επιτυχίας.

Manager’s Office μπορει να αναλάβει για εσάς

  • Commercial Departments
  • Wholesale Department
  • Retail Department
  • Exports Department
  • Accounting Department
  • Supply Department
  • Logistic Department
  • Production Department

Σας παρέχουμε διαδικασίες για κάθε τμήμα

Η εμπειρία μας σε αυτό το επίπεδο μας δίνει το δικαίωμα της μεγάλης διαφοροποίησης σε σχέση με άλλους συναδέλφους. Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε πρακτικά να δομούμε, να παρακολουθούμε και να αναπτύσσουμε ένα τμήμα μιας εταιρίας. Οι προτάσεις μας σε middle level στελέχη θα πρέπει να είναι χωρίς λάθη, ώστε να ΄΄κουμπώνουν΄΄ με τις διαδικασίες προκειμένου το έργο μας να είναι πάντα πετυχημένο.

Τεχνικές εκτός της ανάλυσης του ψυχογραφικού προφίλ είναι η επιχειρησιακή ικανότητα και εξελικτική πορεία ενός στελέχους και η απαιτούμενη υπεραξία που πρέπει να δώσει στον πελάτη μας.

Κάθε συνεργασία με την Manager’s Office σε θέματα σύστασης middle level στελεχών εντάσσεται αυστηρά σε λογική win- win και μόνο, καθώς το επόμενο βήμα για εμάς είναι η ανάπτυξη σας. Hr Direction

HR Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά