Έρευνα Αγοράς σε επίπεδο Καταναλωτή
Posted in Marketingservices

Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά μια ΄΄φωτογραφία΄΄ της αγοράς στόχου.

Μέσω της έρευνας μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της αγοράς, πιθανότητες διείσδυσης μας σε αυτή, να εντοπίσουμε ανταγωνιστές μας, να διερευνήσουμε τη διαφοροποίηση μας και να αναληφθούμε το ποσοστό των πελατών που μας ενδιαφέρει.

Οι Ερωτήσεις και απαντήσεις που αναζητάμε μέσω μίας έρευνας αγοράς είναι πολλές και προσαρμόζονται πάντα στο προϊόν και το προφίλ των καταναλωτών:

 • Ποια είναι η αγορά (κοινό-στόχος) που απευθύνομαι και ποιες οι ανάγκες της;
 • Πόσοι και ποιοι γνωρίζουν την εταιρείας μου;
 • Τι είδους προϊόντα πρέπει να διαθέτω στην αγορά και πως μπορώ να τα κάνω πιο φιλικά σε αυτούς?
 • Τι κινήσεις marketing και διαφήμισης πρέπει να εφαρμόσω
 • Πως μπορώ να μειώσω το ρίσκο πριν από την διάθεση ενός νέου προϊόντος στην αγορά στόχο μου;
 • Ποιες προωθητικές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν τη ζήτηση του προϊόντος;
 • Ποια είναι η καταλληλότερη επικοινωνιακή πολιτική;
 • Ποιες υπηρεσίες είναι πιο σημαντικές για τους πελάτες μου και σε ποιες από αυτές πρέπει να βελτιωθώ;
 • Ποια είναι τα εναλλακτικά σχέδια για τα προϊόντα μου και πως θα δημιουργήσω μεγαλύτερο ενδιαφέρον;
 • Πού κυμαίνεται το επίπεδο των υπηρεσιών μου σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
 • Πόσο πιστοί είναι οι πελάτες μου
 • Πόσο πρόθυμοι είναι οι πελάτες μου για να συστήσουν τις υπηρεσίες μου σε τρίτους;
 • Γιατί έχασα πελάτες μου από τον ανταγωνισμό;
 • Η έρευνα αγοράς είναι η μια βασική μέθοδος σχετικής διασφάλισης της επιχείρησης και ο οδηγός για μελλοντικές διορθωτικές κινήσεις.

Marketing & Sales Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά