Εταιρική Ταυτότητα
Posted in Marketingservices

Η αντίληψη μας στην εταιρική ταυτότητα μίας εταιρίας διαφοροποιείται καθώς το ύφος και η εικόνα του πελάτη που επιθυμούμε να επέμβουμε, ταυτίζεται με τη διάθεση του να ηγηθεί και να είναι ο ορισμός της διαφοροποίησης

Εκτός των βασικών στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας:

  • Χρώματα
  • Logo
  • Web
  • Συσκευασία
  • Έντυπα για κάθε χρήση

δίνουμε μεγάλη βάση και ολοκληρώνουμε με dress code, speech code σε κάθε επίπεδο και τμήμα και φυσικά με το προφίλ των στελεχών καθώς και με τους επιχειρησιακούς χώρους.
Φιλοσοφία μας είναι να καλύψουμε με ολοκληρωμένα προγράμματα τις επιχειρηματικές ανάγκες του κάθε πελάτη μας, επιδεικνύοντας στρατηγικές και λύσεις με τον πληρέστερο και αναλυτικότερο τρόπο.

Με τις ιδέες μας μεταμορφώνουμε το προϊόν, την υπηρεσία και την εταιρία πελάτη.

Η Manager’s Office είναι εξειδικευμένη και αμιγώς εταιρία ανάπτυξης εφαρμοσμένου marketing και δίδει υπηρεσίες στον τομέα αυτό σε κάθε μορφής επιχείρηση (εμπορική, παραγωγική, εξαγωγική, υπηρεσιών).

Marketing Direction

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά