Δομή του Bonus System
Posted in Managementservices

Τα bonus όπως εξελίσσεται η αγορά θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο στην υποκίνηση των στελεχών και ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στις αμοιβές τους καθώς ταυτίζονται με την πραγματική υπεραξία της εργασίας τους.

Ο σχεδιασμός τους δεν είναι απλός αλλά συνδέεται τόσο με το νεκρό σημείο της επιχείρησης και του τμήματος όσο και με τους στόχους που θα τεθούν.

Το bonus system αν είναι σωστά δομημένο σε συνδυασμό με σωστές διαδικασίες για το κάθε τμήμα μπορεί να εξελίξει τόσο την επιχείρηση όσο και τα στελέχη της.

Η Manager’s Office σε συνεργασία μαζί σας θα μπορούσε να δομήσει το σύστημα bonus system για την εταιρία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αναλυθεί ο τρόπος εφαρμογής της υπηρεσίας.

Sincerely yours,

Hr & Management Department

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
elΕλληνικά